La viticultura ecològica exclou tot tipus de tractaments amb productes químico-sintètics (herbicides, pesticides i adobs). També limita l’ús de qualsevol tipus de producte que pot deixar un residu al medi ambient.

Les característiques del Priorat, els seus sòls, els costers empinats i el microclima ofereixen algun avantatge i algun impediment per a la viticultura ecològica. Al costat negatiu, els forts pendents dels costers vells fan molt difícil el control d’herbes, que tradicionalment s’ha solucionat a la zona amb l’ús d’herbicides. Ja que aquesta opció no existeix per als productors ecològics, hi fem front llaurant amb petits “tractors eruga” que poden suportar pendents molt més marcats que els tractors convencionals, i desbrossant manualment amb desbrossadores mecàniques.

Tanmateix, el sòl de llicorella i el microclima local fan del Priorat un candidat idoni per a la viticultura ecològica: pluviometria baixa (350 litres per any), humiditat baixa, temperatures altes i bona ventilació fan que tant el míldiu com altres infeccions per fongs siguin molt escassos. Per tant, es requereixen poquíssims tractaments amb coure; d’aquesta manera, el tractament principal a la vinya és el sofre en pols. El cuc del raïm, que pot esdevenir causa de podrit, es tracta amb bacillus thuringiensis.

Els adobs químics tampoc no estan permesos per la normativa del cultiu ecològic. En zones més planes i fèrtils, s’utilitzen adobs verds – herbes plantades entre fila i fila de ceps a l’hivern per estabilitzar el sòl -; però, als forts pendents del Priorat, aquesta pràctica no és viable i es deixa només, l’ús molt localitzat d’adobs orgànics, en les plantacions més joves.

A Mas Igneus vam ser els pioners de l’agricultura ecològica al Priorat, treballant amb agricultors de Poboleda per convèncer-los dels mèrits de la viticultura ecològica. Continuem essent el seu principal exponent a la zona.

Els nostres vins, tots ecològics 100%, están controlats pel CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària Ecológica). ës un organisme de control públic adscrit a la Subdirecció General d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya . Está dotat d’un cos d’inspecció i certificació que s’encarrega de vigilar el cumplimiento de la Normativa europea 2092/91 referida a productes ecològics.

Close
Go top