TERMES I CONDICIONS
Les presents Condicions Generals tenen per objecte regular les condicions d’ús i utilització de la nostra botiga en línia i de la qual és titular l’empresa igneus.wine
La mera utilització de la nostra botiga online, atribueix a qui faci ús d’ella, la condició d’Usuari (des d’ara «Usuari»), qui declara conèixer i acceptar sense reserva ni excepció, totes i cadascuna de les Condicions Generals que en aquest document s’exposen.

Condicions d’Accés i Ús
Les condicions d’accés a la web estan supeditades a les disposicions legals vigents a cada moment així com als principis de bona fe i ús lícit per part de l’Usuari, se expressa i taxativament qualsevol tipus d’actuació que pogués anar en detriment o perjudici de la nostra botiga en línia o de tercers.

El web no exigeix ​​la prèvia subscripció per a la simple navegació, accés o utilització de el servei en qüestió. Per contra, per a l’accés a determinats continguts i serveis, s’exigirà la prèvia subscripció i el seu corresponent registre com Usuari (d’ara endavant Usuari Registrat).

Registre d’Usuari
L’Usuari es compromet a seleccionar, usar i conservar el seu nom d’usuari o «login» i la seva contrasenya o «password».

Preus:
Tots els preus inclouen IVA.
El preu dels nostres articles és el que s’indica en cada moment a la nostra pàgina web.
Si es detectés que ha existit un error en la introducció de el preu d’un producte, amb posterioritat a la recepció d’una comanda, ens posarem en contacte amb vostè el més aviat possible per informar-lo de la incidència, i oferir-li la opció de cancel·lació o manteniment en les condicions correctes. La remissió de confirmació automàtica no valida condicions de preu errònies.

En cas de cancel·lació li serà reintegrada qualsevol quantitat que hagués estat abonada. Sense la seva expressa conformitat a les condicions de preu correctes, no es procedirà a donar curs a l’enviament.

Close
Go top